วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ธงประเทศอาเซียน
ธงกลุ่มประเทศอาเซียน

ธงอาเซียน


ประเทศลาว


ประเทศพม่า
ประเทศไทยประเทศกัมพูชา


ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศสิงคโปร์


ประเทศบรูไน


ประเทศฟิลิปปินส์


ประเทศมาเซีย


ประเทศเวียนนาม


ธงรวมประเทศอาเซียน


สมาชิกในกลุ่ม
น.ส. วิภาวดี  แสงกล้า
น.ส.  สุรีพร  คำพรมมา
น.ส.  เบญจพร  เหลาแตว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น